„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”
(Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055, § 1.)

Należy zgłosić się do kancelarii nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną datą ślubu, by spisać protokół przedmałżeński z następującymi dokumentami:
1. Dowód osobosty każdego narzeczonego
2. Metryka Chrztu każdego narzeczonego (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem ślubu)
3. Świadectwo Bierzmowania (jeśli nie ma żadnej wzmianki na metryce Chrztu)
4. Ostatnie świadectwo katechizacji
5. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego lub akt ślubu z Urzędu Stanu Cywilnego
6. (*) wdowa lub wdowiec – odpis aktu zgonu zmarłego współmałżonka bądź współmałżonki
7. (*) osoby posiadające wyrok sądu stwierdzający nieważność wcześniejszego małżeństwa – należy przedstawiać oryginał
UWAGA! W przypadku gdy żaden z narzeczonych nie mieszka na terenie naszej parafii, to potrzebna jest tzw. licencja z parafii zamieszkania narzeczonej bądź narzeczonego.

Do ślubu kościelnego potrzebny jest również udział w kursie przedmałżeńskim. Kurs dla narzeczonych w parafii farnej w Sierpcu odbywa się w następujących miesiącach:
Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i październik.
Spotkania są w następującym porządku:
1. Pierwsze spotkanie jest w pierwszą sobotę miesiąca o g. 18.30.
2. Drugie spotkanie jest w drugą niedzielę miesiąca o g. 10.30.
3. Trzecie spotkanie jest w trzecią niedzielę miesiąca o g. 10.30.
4. Czwarte spotkanie jest w czwartą sobotę miesiąca o g. 18.30.

Spotkania w soboty prowadzą duszpasterze Parafii Farnej w Sierpcu, a w niedziele – doradca życia rodzinnego mgr Bogumiła Krajewska i psycholog mgr Bożena Tybuszewska.
Każda para narzeczonych odbywa obowiązkowo cztery spotkania ogólne (według terminów wyżej wyznaczonych) oraz jedno spotkanie indywidualne z doradcą życia rodzinnego (według terminu wskazanego przez doradcę rodzinnego).
Narzeczeni w swoich parafiach, podczas pierwszego spotkania z duszpasterzem, otrzymują Indeks „Spotkań dla Narzeczonych”. Natomiast z racji przekazanych materiałów i odbywanych spotkań dla narzeczonych dokonują w Parafii Farnej w Sierpcu, przy pierwszym spotkaniu, opłaty w wysokości 100 zł od pary narzeczonych.

Miejscem spotkań dla narzeczonych w dekanacie sierpeckim jest sala katechetyczna Parafii Farnej w Sierpcu: Sierpc, Pl. Fryderyka Chopina 13, tel. 24 275 70 91, 24 275 22 33.