Słowo Biskupa Płockiego na Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Kochani Diecezjanie Płoccy! Przesyłam Wam serdeczne pozdrowienia z klasztoru Kamedułów na Srebrnej Górze wraz z zapewnieniem o mojej duchowej bliskości. Czynię to w Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej. W ten wakacyjny czas Kościół kieruje nasze spojrzenie ku górze, gdzie w niebieskiej chwale króluje Maryja, Matka Jezusa i Matka wszystkich odkupionych. Po Czytaj dalej…

XIX Niedziela Zwykła

Z naszej parafii oraz z miasta Sierpc, gminy Sierpc i parafii Rościszewo wyjechało 45. dzieci na kolonie do Popowa od 5 do 14 sierpnia. Dziękuję wychowawcom za opiekę, a za organizację p. Hannie Wiktor, odpowiedzialnej za naszą parafialną Caritas. Nasza parafia musiała znaleźć wychowawców dla opieki nad dziećmi, co nie Czytaj dalej…

Rozważanie do dzisiejszej Ewangelii (Łk 12, 32-48)

Jezus w dzisiejszej ewangelii powiedział: „Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności”. Słowa te w sposób szczególny odnoszą się do duszpasterzy, którzy otrzymali misję głoszenia prawdy Jezusowej. Wiemy, Czytaj dalej…

XVIII Niedziela zwykła

6 sierpnia rusza PPP na Jasną Górę. Można zapisywać się jeszcze w zakrystii. Można również być duchowym pielgrzymem. Zostały jeszcze modlitewniki duchowego pielgrzyma, które można wziąć za dobrowolną ofiarą. Każdego wieczoru będą apele o g. 20.30 w parafii, które będą nas duchowo łączyć z pielgrzymami. Jak co roku możemy dojechać Czytaj dalej…