Bóg chce mi dziś powiedzieć, że …

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 2,41-51a) Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy Jezus miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień Dowiedz się więcej…