Upadasz i uczysz powstawać

„Siła człowieka nie polega na tym, że nie upada, ale na tym, że potrafi się podnieść”. Konfucjusz Podczas jednej z rozmów, koleżanka zadała mi pytanie: Powiedz mi, dlaczego upadamy? Nie było to łatwe pytanie, ale po dłuższej dyskusji doszłyśmy do wniosku: upadamy dlatego, żeby nauczyć się, jak wstawać. Naukę powstawanie Czytaj dalej…