Odkupiła nas przenajdroższa krew

W krwi Chrystusa przelanej na krzyżu odkrywamy sens naszego istnienia, w krzyżu bowiem jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni. Jezus Chrystus poświęca siebie, aby dać nam dobro największe i wieczne. W swojej przenajdroższej krwi przelanej za nas obmywa nasze winy, wzywa do pokuty, do Czytaj dalej…