Bóg chce mi dziś powiedzieć, że …

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 10,27) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Owce potrzebują pasterza, inaczej pozostaną same. Błogosławieni, którzy słuchają Głosu Pana i wypełniają Go. Pan mnie wspomaga, abym był wierny. On przemawia każdego dnia Dowiedz się więcej…