Bóg chce mi dziś powiedzieć, że …

Mt 20, 1-16 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, Dowiedz się więcej…

Bóg chce mi dziś powiedzieć, że …

Mt 19, 16-22 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?» Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania». Zapytał Go: «Które?» Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie Dowiedz się więcej…

Bóg chce mi dziś powiedzieć, że …

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Ps 119 (118), 135 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Pan jest zawsze bliski moich spraw. Dotyka tych przestrzeni, które jeszcze nie są doskonałe. Duch Pana Mego ożywia wszystkie moje westchnienia. Pan rozjaśnia każdy Dowiedz się więcej…