Bóg chce mi dziś powiedzieć, że…

(Ps 46,2-3.5-6.8-9) REFREN: Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła Bóg jest dla nas ucieczką i siłą: najpewniejszą pomocą w trudnościach. Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry spadły w otchłań morza. Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, najświętszy przybytek Najwyższego. Bóg jest w Jego wnętrzu, więc się Dowiedz się więcej…

Bóg chce mi dziś powiedzieć, że…

Aklamacja (1 J 2, 5) Alleluja, alleluja, alleluja Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Alleluja, alleluja, alleluja Patrząc na dzisiejszy świat widzę dużą sprzeczność. Z jednej strony mówimy, że jesteśmy tolerancyjni, a z drugiej zaprzeczamy nauce Chrystusa. Chrystus kocha każdego człowieka bez względu na to Dowiedz się więcej…

Bóg chce mi dziś powiedzieć, że…

EWANGELIA Łk 14, 15-24 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: «Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym». On zaś mu powiedział: «Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadeszła pora uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Dowiedz się więcej…