PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119,23-24.26-27.29-30)

Refren: Błogosławieni, których droga prosta.

Choć zasiadają możni i przeciw mnie spiskują,
Twój sługa rozmyśla o Twych ustawach.
Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą,
moimi doradcami Twoje ustawy.

Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał,
poucz mnie o Twoich ustawach.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twych postanowień,
abym rozważał Twoje cuda.

Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa,
obdarz mnie łaską Twego prawa.
Wybrałem drogę prawdy,
postawiłem przed sobą Twe wyroki.

Stawiam moje stopy w ślady stóp Pana. Robię moje kroki w rytm kroków Mojego Pana i Zbawcy. Idę jeszcze nie pewnie, jeszcze wiele jest spraw nierozwiązanych. Jeszcze wiele myli, które nie są myślami Pana. Każdego dnia dokonuję wyboru, aby moja droga promieniała łaską z wysoka. Pan mnie wspomaga w moich poczynaniach. On jest towarzyszem moich rozterek. On jest przyjacielem i kroczy wraz ze mną po ścieżkach trudnych i łatwych. On jest zbawicielem i właśnie teraz dotyka mojego serca.

Dariusz Kaźmierczak