Czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 5, 34-42)

Pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, uczony w Prawie i poważany przez cały lud, kazał na chwilę usunąć apostołów i zabrał głos w Radzie: «Mężowie izraelscy – przemówił do nich – zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi. Bo niedawno temu wystąpił Teudas, podając się za kogoś niezwykłego. Przyłączyło się do niego około czterystu ludzi, został on zabity, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich zaginął. Potem podczas spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Zginął sam, i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni.
Więc i teraz wam mówię: Zostawcie tych ludzi i puśćcie ich! Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć, i oby się nie okazało, że walczycie z Bogiem». Usłuchali go. A przywoławszy apostołów, kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili.
A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa. Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.

Podoba mi się ten faryzeusz, któremu było na imię Gamaliel z pierwszego czytania. Nic dziwnego, że poważany był przez lud, skoro roztropność i mądrość nie były mu obce. Jego postawa w stosunku do apostołów i podjęta decyzja o ich losie może być przykładem dla każdego z nas. Dlaczego?
Otóż, w podejmowaniu ważnych decyzji, w rozwiązywaniu ważnych spraw, powinienem rozważyć, czy to, co jest niepewną przyszłością, istotnym elementem w życiu, jest tylko moim oczekiwaniem, czy doszukuję się w tym woli Bożej i Jego prowadzenia.
Ten faryzeusz pouczał innych zasiadających w Radzie, że nie można skupiać się tylko i wyłącznie na własnym postrzeganiu ludzi i spraw tego świata, ale należy dostrzec Tego, który jest jedyną mądrością – Boga.
Panie – daj mi odwagę i roztropność, abym każdą decyzję potrafił podejmować z uwzględnieniem Twojej woli.

Włodzimierz Rycharski