Ewangelia (J 13, 16-20)

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im:
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie.
Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz trzeba, aby się wypełniło Pismo: „Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę”. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.

Ostatnio spotkałem się ze swoją znajomą, która opowiedziała mi historię swojej koleżanki, która niedawno straciła mamę. Wbrew obawom mojej znajomej koleżanka, do której ona zadzwoniła kilkanaście dni po pogrzebie, swoim zachowaniem pokazała jej, że bardzo spokojnie i z wiarą oraz ufnością przyjęła to ciężkie doświadczenie. Po wyjściu od mojej znajomej przypomniały mi się słowa z dzisiejszej Ewangelii: “Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje”. Zacząłem się zastanawiać, czy ja też w każdym doświadczeniu widzę obecność Jezusa i czy przyjmuje Go i przez Niego to doświadczenie z wiarą i ufnością w Bożą opatrzność? Dzisiaj mamy czas pandemii i wszyscy myślę odczuwamy ten ból i pustkę nie mogąc być w kościele i przyjąć Komunii Świętej. Przypominają mi się słowa Jezusa: “Kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje”. Jezu, przymnóż nam wiary i uspokój nasze serca, abyśmy ufając Tobie mogli w tym czasie przyjąć jeszcze pełniej Ciebie, a razem z Tobą Twojego Ojca do naszych serc.

Dawid Jankowski