PSALM RESPONSORYJNY (Ps 123,1-2a.2bcd)

Refren: Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy.

Do Ciebie wznoszę oczy, *
który mieszkasz w niebie.
Jak oczy sług są zwrócone *
na ręce ich panów.

Jak oczy służebnicy *
na ręce jej pani,
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, *
dopóki się nie zmiłuje nad nami.

Wypełnij Panie moje puste przestrzenie swoją obecnością. Niech mój oddech unosi się ku górze. Niech moje serce będzie dla Ciebie. Niech moje ludzkie dłonie dotykają tego co niemożliwe. W Tobie znajduję ukojenie, w Tobie wszystko staje się nowe, nieodkryte, niedoścignione. Niech moje słowa znaczą coraz mniej, niech moje gesty będą przepełnione miłością. Do Ciebie się uciekam, moje oczy wędrują wysoko ku niebu. Tam mój dom.

Dariusz Kaźmierczak