ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. J 17, 17ba

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Na wszystkich nie równych mych drogach towarzyszy mi Pan. Obdarza mnie każdego dnia swym niezwykłym darem. Swoim niezgłębionym miłosierdziem. Z jego boku wypływa krew i woda i mnie oczyszcza. Pan staje się dla mnie bramą przez, którą chcę przechodzić. Pragnę z całego serca trwać przy Panu, ufać Jego Słowu, ono jest zawsze prawdziwe, jest światłem na mych pokręconych ścieżkach. Panie Mój i Zbawco, Jezu z Krzyża nad wieki miłosierny, niech i ja wzrastam w tych promieniach Twej łaski.

Dariusz Kaźmierczak