Po uzgodnieniu z księdzem proboszczem publikujemy informację skierowaną do nas z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.