XV Niedziela Zwykła

W miesiącach letnich wielu ludzi odpoczywa, ale dla wielu lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza dla pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać. Z racji na wakacje przypominamy, że Czytaj dalej…