Bóg chce mi dziś powiedzieć, że…

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 17,17ba) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Kiedy patrzę na swoje życie myślę ile dobrych a ile złych słów słyszałem? Ile przez te doświadczenia rozmów, nie raz niełatwych doznałem łaski? Wypowiadamy potoki zbędnych wyrazów, nie Dowiedz się więcej…

Bóg chce mi dziś powiedzieć, że…

Ef 4, 1-6 Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno Dowiedz się więcej…

Bóg chce mi dziś powiedzieć, że…

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 12, 49-53) Jezus powiedział do swoich uczniów: “Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro Dowiedz się więcej…