Odkupiła nas przenajdroższa krew

W krwi Chrystusa przelanej na krzyżu odkrywamy sens naszego istnienia, w krzyżu bowiem jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni. Jezus Chrystus poświęca siebie, aby dać nam dobro największe i wieczne. W swojej przenajdroższej krwi przelanej za nas obmywa nasze winy, wzywa do pokuty, do Czytaj dalej…

Niedziela Palmowa

Nikt nie zaciąga winy, jeśli nie jest w kościele w niedzielę, a uczestniczy w Eucharystii poprzez środki masowego przekazu. Nie zaciąga winy ten, kto nie będzie uczestniczyć w Triduum Paschalnym, a także w Niedzielę Wielkanocną w kościele, ale przeżyje Mszę za pośrednictwem środków masowego przekazu. W Triduum nie mogą uczestniczyć Czytaj dalej…