Czy i ja jestem Cyrenejczykiem?

Kręte uliczki, bazary z różnymi produktami, bardzo wąskie przejścia, schody. Tak wyglądała mniej więcej droga Jezusa na Golgotę – miejsce ukrzyżowania. Ewangeliści bardzo krótko opisują całą drogę nie wspominając ani słowem w jakich warunkach musiał przemierzać z krzyżem Jezus odcinek od Piłata na Kalwarię. To bardzo przykre, ale i zarazem Czytaj dalej…