Jezus osądzony i skazany

Jezus przybywa do Jerozolimy jako nauczyciel, chce aby każdy człowiek doświadczył jego szczerej i bezgranicznej miłości. Podaje się za Mesjasza – Króla, co bardzo nie podoba się Żydom. W ich oczach nasz Zbawiciel jest złoczyńcą i bluźniercą, świadczą o tym słowa wypowiedziane do Piłata: „Gdyby to nie był złoczyńca, nie Czytaj dalej…