XXXIII Niedziela Zwykła

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w naszej pięknej farze w podniosłej uroczystości kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada. Dziękujemy za bogatą dekorację kwiatową starostwu sierpeckiemu. Dziękujemy także wszystkim, którzy adorowali Jezusa Eucharystycznego w całodziennej piątkowej adoracji. Dzisiaj obchodzimy 5. Światowy Dzień Ubogich. Została zorganizowana w naszej parafii zbiórka środków higienicznych dla Czytaj dalej…

XXX Niedziela Zwykła

Dziękujemy wszystkim, którzy byli na tamie we Włocławku w miejscu męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki i modlili się. Dziękujemy ks. Adamowi za zorganizowanie wyjazdu. Dzisiaj o g. 12.30 jest uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny w kolejną rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Dziękuję za organizowanie tej uroczystości Radzie Czytaj dalej…

XXIX Niedziela Zwykła

W piątek był pochówek dzieci utraconych na naszym cmentarzu. Dziękujemy wszystkim obecnym za modlitwę i wsparcie dla cierpiących rodzin. Dziękujemy za zorganizowanie pochówku pielęgniarce, p. Marzenie Antoszewskiej, dyrektorce MOPS-su, p. Alinie Olszewskiej, firmie Malinowscy i ks. Adamowi za nabożeństwo. Jutro obchodzimy święto św. Łukasza Ewangelisty. Jest on patronem służby zdrowia. Czytaj dalej…

XXVIII Niedziela Zwykła

Dzisiaj obchodzimy 21. Dzień Papieski, wspominając wielkiego Papieża Jana Pawła II. Zbieramy do puszek ofiary na Dzieło Nowego Tysiąclecia, tj. dla bardzo zdolnej, lecz ubogiej młodzieży, ażeby mogła uczyć się i studiować. Bez tej pomocy nie rozwinęłaby swoich talentów. Trwa piękne nabożeństwo różańcowe. Zapraszamy dorosłych na godzinę 17.30, wtedy prowadzą Czytaj dalej…