Rozważanie na dziś

,,Ja to ujrzałem i daje świadectwo, że On jest Synem Bożym.” ( J 1, 34) To wyznanie św. Jana Chrzciciela prowadzi nas do centrum chrześcijańskiej wiary. Wierzymy i wyznajemy, że Jezus jest Bogiem. Tę wiarę pomimo wielu różnic doktrynalnych podzielają wszyscy nasi ochrzczeni bracia i siostry. Osoba Jezusa Chrystusa łączy Czytaj dalej…

Jak Słowo Boże działało w Tobie w minionym tygodniu?

Słowa Ewangelii według świętego Marka Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Czytaj dalej…

Słowo Boże żyje we mnie!

„Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem” Papież Franciszek Słowami Ojca Świętego chciałbym rozpocząć moje rozważanie dotyczące Słowa Bożego. Ilekroć czytam lub słucham słów Biblii tylekroć jestem zafascynowany jak słowa spisane tysiące lat temu są aktualne również dzisiaj. To pokazuje głębie i przewidywalność naszego Czytaj dalej…