Obcowanie z Bogiem – Spotkanie z żywym ciałem

W pewnej parafii na północy Mazowsza podczas kazania ksiądz mówi o historiach medialnych. Wszystkie te historie opowiadają tragedie, rozwody, wypadki, skandale, jednym słowem wszystko to co negatywne, niedopuszczalne, niemoralne. Dla mediów nie jest ważne to co dla dzisiejszego człowieka jest najważniejsze, a więc dobro płynące z Ewangelii i Słowa Bożego. Dowiedz się więcej…

Orędzie Papieża na XXVIII Światowy Dzień Chorego

Drodzy braci i siostry, 1. Słowa Jezusa: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28) wskazują na tajemniczy kierunek łaski, która objawia się ludziom prostym i daje wytchnienie utrudzonym i zmęczonym. Słowa te są wyrazem solidarności Syna Człowieczego wobec ludzkości dotkniętej smutkiem i Dowiedz się więcej…

V Niedziela Zwykła

Została zdemontowana szopka betlejemska. Dziękuję dyrekcji, szczególnie dyrektorowi p. Janowi Rzeszotarskiemu za zgodę na ustawienie i pracownikom za montaż. Dziękuję księżom, p. kościelnemu i osobom wspomagającym. Dziękuję p. Iwonie Piotrowskiej za oczyszczenie lichtarzy i gongu w kościele Ducha Św. Od jutra rozpoczynają się ferie dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Dowiedz się więcej…