ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 119 (118), 135

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pan jest zawsze bliski moich spraw. Dotyka tych przestrzeni, które jeszcze nie są doskonałe. Duch Pana Mego ożywia wszystkie moje westchnienia. Pan rozjaśnia każdy mrok, dodaje mocy. Z tego nieprzebranego źródła płynie siła, aby wstawać, iść dalej. Z tego Boskiego źródła płynie łaska. Pan obdarza światłem, przenika mnie aż do kości. Pan mnie zna. Wchodzi do mojego serca i pragnie w nim mieszkać.

Dariusz Kaźmierczak