Mt 19, 16-22

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?»
Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania».
Zapytał Go: «Które?»
Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego».
Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?»
Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!»
Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Oto słowo Pańskie.

Dzisiejszy świat jest jakiś dziwny. Uważamy niejednokrotnie, że jak już chodzimy do kościoła, modlimy się i staramy się przestrzegać przykazać to wszystko jest ok i osiągniemy życie wieczne. Jezus dzisiaj stawia przed nami trudne zadanie: “Idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim”. Oczywiście te słowa rozumiem jako zachętę do czynienia dobra drugiemu człowiekowi. Nie zawsze jednak będzie chodzić o rzeczy materialne. Czasem chodzić będzie o sprawy duchowe. Można przecież sprzedać nie tylko używany telewizor, aby przekazać pieniądze ubogim lub na Caritas. Czasem można sprzedać trochę wolnego czasu i porozmawiać z kimś, wesprzeć go, doradzić. Dobro uczynione drugiemu człowiekowi wraca do nas zwielokrotnione i zachęcam każdego do czynienia dobra drugiemu człowiekowi, kto zastanawia się jak ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne.

Dawid Jankowski