Ez 36, 23-2

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Tak mówi Pan:

«Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że Ja jestem Pan, gdy okażę się Świętym względem was przed ich oczami.
Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków.
I dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem».

Oto słowo Boże.

Pan obdarowuje mnie nowym sercem. Sercem rzeczywiście oddanym Bogu i drugiemu człowiekowi. Pan pragnie, abym czerpał od Niego łaskę, a nie z siebie. Zbyt mały jestem. Tylko od Boga nowy, orzeźwiający Duch. Pan nie zostawia mnie samego. Czuwa przy mnie, poszukuje mnie na moich pokręconych drogach. Pan bierze mnie za rękę, podtrzymuje, podnosi z upadku. Pan jest tym, któremu ufam, bez, którego nie umiem żyć. Pan mieszka we mnie.

Dariusz Kaźmierczak