Ewangelia według św. Mateusza (Mt 22, 34-40)

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»
On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

Miłować Boga, siebie i innych to podstawa naszej wiary i życia. Jak pokochać siebie, by móc kochać Boga i bliźniego szczerze i prawdziwie? Nie mam gotowej recepty. Wiem jednak, że miłowanie samego siebie to nie egoizm, ale akceptowanie siebie jako dziecka Bożego z całym bagażem swoich wad i zalet , moich grzechów i dobrych uczynków. Jeśli mówię, że kocham Boga, a odrzucam miłość bliźniego i odwrotnie, kocham bliźniego a z Panem Bogiem to mi nie po drodze, to siebie oszukuję i żyję w kłamstwie. Dziś Pan Jezus, mówi do mnie i do Ciebie: Kochaj Mnie, kochaj bliźniego i siebie samego a będziesz miał wszystko.

Zofia Hołubicka