PSALM RESPONSORYJNY

Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: 1b)

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
a wielkość Jego niezgłębiona.

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła *
i zwiastuje Twe potężne czyny.
Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu *
i rozpowiadają Twoje cuda.

Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych *
i głoszą wielkość Twoją.
Przekazują pamięć o wielkiej Twej dobroci *
i cieszą się Twą sprawiedliwością.

Bądź uwielbiony Panie za to, że zabrałeś mi serce z kamienia a dałeś mi serce z ciała. Bądź uwielbiony Panie w każdym moim oddechu. Bądź uwielbiony Panie, za każdy promień światła, który wlewasz w moją duszę. Bądź uwielbiony Panie, za każde dobre słowo słyszane od przyjaciół. Bądź uwielbiony Panie, zawsze kiedy siadam i wstaje. Bądź uwielbiony Panie za niezwykłą codzienność. Bądź uwielbiony Panie za to, że coraz bardziej pragnę kochać.

Dariusz Kaźmierczak