EWANGELIA (Łk 5,33-39)

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Faryzeusze i uczeni w Piśmie rzekli do Jezusa:
„Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów; Twoi zaś jedzą i piją”.
Jezus rzekł do nich: „Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli”.
Opowiedział im też przypowieść: „Nikt nie przyszywa do starego ubrania łaty z tego, co oderwie od nowego; w przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego.
Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków; w przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się zepsują. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego, mówi bowiem: «Stare jest lepsze»”.

Oto słowo Pańskie.

Pan Mój Jezus Chrystus obdarza zawsze stosownym czasem. Jest czas sadzenia i czas zbioru, jest czas rodzenia i czas umierania. Powiada starotestamentalny Kohelet. Pan jest blisko tych serc, które są Jemu bliskie. Światło Twoje Panie oświeca moje drogi, nie potknę się. W Tobie jest odwieczny sens zachwytu. Nie ważne ile mam czasu dla Boga, ważne że Bóg zawsze ma czas dla mnie. Za to Bogu niech będą dzięki.

Dariusz Kaźmierczak