(Ps 46,2-3.5-6.8-9)
REFREN: Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną
Bóg jest dla nas ucieczką i mocą:
najpewniejszą pomocą w trudnościach.
Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia
i góry zapadały w otchłanie morza.
Nurty rzeki rozweselają miasto Boże,
najświętszy przybytek Najwyższego.
Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje,
Bóg je wspomaga o świcie.
Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest naszą obroną.
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana,
zdumiewające dzieła, których dokonał na ziemi.

Słowa „Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną” Co mogą dla nas znaczyć . Dosłownie , że Pan czuwa nad nami. Bądźmy wdzięczni Bogu za miłość jaką nam okazuje. Chwalmy Go i uwielbiajmy. Dziękujmy za każde dzieło, które stworzył . Bo wszystko co Bóg uczynił jest w idealnej harmonii . Ufajmy w każdym czasie , nie tylko kiedy jesł łatwo ale szczególnie kiedy przychodzą trudności. W Bogu jest niewyczerpane źródło Miłości, Dobroci i Spokoju. Bóg jest zawsze obecny w Najświętszym Sakramencie . Dzisiaj również Pan Bóg działa udzielając nam wielu łask tylko należy całkowicie się Jemu powierzyć i zaufać.

Justyna Olaszewska