EWANGELIA

Łk 6, 27-38

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie.
Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Oto słowo Pańskie.

Ostatnio dość popularnym zwrotem, jaki można usłyszeć lub wyczytać, szczególnie przy różnego rodzaju potyczkach słownych, to „ karma wraca”. Gdy brakuje argumentów na poparcie swoich racji, a chce się przestraszyć przeciwnika, że jego postępowanie czy wypowiedź są negatywne, to wtedy ucina się rozmowę właśnie w ten sposób. I nie ma tu niestety miłości do bliźniego czy życzliwości w stosunku do naszego rozmówcy. Gdyby Jezus tak postępował z nami, to nie mielibyśmy czego szukać przy kratkach konfesjonału. Jezus natomiast przebacza i poucza, jak mamy żyć i co powinniśmy uczynić, aby nasze życie było pełne radości i pokoju. Jego nauka nie zawsze jest łatwa, tak jak w dzisiejszej Ewangelii. Każe nam miłować naszych nieprzyjaciół i czynić im dobro, a my wolelibyśmy pogrozić im palcem i powiedzieć „karma do was wróci”. Nie mamy cierpliwości do nich ani czasu, aby się nad nimi pochylić. Warto więc usłyszeć i przyjąć do realizacji słowa Jezusa: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”.
Wszystko czego nam potrzeba znajdziemy w Jezusie.

Włodziemierz Rycharski