Hbr 5,7-9

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Chrystus podczas swojego życia doczesnego z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

Oto słowo Boże

Jezus, wzór posłuszeństwa wobec Ojca. Ilekroć rozważam życie Jezusa to zawsze podziwiam Jego postawę. Bóg doświadczał Go, a mimo wszystko Jezus wypełnił wolę Ojca. Często w moim życiu dzieją się rzeczy, które są dla mnie wyzwaniem. Jako ludzie jednak wolimy żyć wygodnie, nie robiąc nic, bo po co. Jezus prosił i został wysłuchany. Czy ja proszę Boga o łaskę poznania woli Bożej? Mój Zbawiciel dostał od Ojca wielką misję – Zbawienie Ludzi. Dziękuje Ci Jezu za to, że pokazałeś mi jak powinienem żyć. Dziękuję, że wskazałeś mi cnotę posłuszeństwa jako drogę prowadzącą do Zbawienia.

Dawid Jankowski