ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 5,8
Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą.

Alleluja, alleluja, alleluja

Jest taki święty, który przeżył lat 18, a stał się mędrcem na wiele wieków. Właśnie dziś patronuje nam Święty Stanisław Kostka. Błogosławiony czystego serca. Czy to tylko patron dzieci?. Czy to tylko patron tych małych?. A Ja?. Boże obliczę pragnę oglądać. Stawać się prostym, zwyczajnym, stawać się świętym. W najświętszym obliczu Pana dostrzegać kojące spojrzenie. On ma zawsze wzrok skierowany na mnie. Jak bym pragnął być coraz bliżej. Jak bym pragnął być stworzonym do większych rzeczy. Święty Stasiu patronie mojej młodości, młodości w Panu, módl się za mną, abym miał czyste serce.

Dariusz Kaźmierczak