Łk 8, 19-21

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu.
Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą». Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je».

Oto słowo Pańskie.

Panie, Ty dziś dobitnie uświadomiłeś mi kim jestem. W moim życiu niejednokrotnie zdarzają się ciężkie chwile. Zamiast dostrzec w nich Twoją obecność ja złoszczę się i odwracam się od Ciebie. Bardzo chcę osiągnąć zbawienie, ale wiem że bez Ciebie nie jest to możliwe. Być jednym z Twoich uczniów to uważać Cię za przyjaciela, a nie wroga. Jednym z braci Mojego Pana stanę się tylko wtedy, kiedy z wiarą przylgnę do Jego słowa. Nie tyle przylgnę do słowa, co będę nim żyć. Życie nie jest proste i przyjemne, ponieważ dostarcza nam też wielu przykrych chwil. Chryste, napełnij mnie swoją mocą i naucz korzystać z Twojego Słowa. Naucz nas nim żyć każdego dnia.

Dawid Jankowski