EWANGELIA

Łk 9, 18-22

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»
Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».
Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Oto słowo Pańskie.

Za kogo uważam Jezusa? Ile to już razy słyszałem to pytanie? A jaka była i będzie moja odpowiedź. Czy Jezus jest dla mnie kimś ważnym? Czy Jezus jest dla mnie odniesieniem w życiu. Za kogo uważam Jezusa. To mesjasz. Syn Boży, który posiada słowa życia wiecznego. Ja też zmartwychwstanę jeśli wybiorę Jezusa za Pana i Zbawcę.

Dariusz Kaźmierczak