PIERWSZE CZYTANIE
Ga 1, 6-12

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową.
Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty!
A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa.
Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus.

Oto słowo Boże.

Nie ma innej ewangelii. Jest tyko ta jedna prawdziwa Chrystusowa. On przyszedł po to na świat, aby światu dać Słowo pełne życia. On Zmartwychwstał, aby każdy miał udział w Jego zmartwychwstaniu. On objawił Świętej Faustynie swoje bezgraniczne miłosierdzie. On w miłosierdziu zanurza mnie i ciebie. On miłosierdziem zmienia ludzkie serca. On w miłosierdziu swoim rodzi na nowo każdego człowieka.

Dariusz Kaźmierczak