Ewangelia J 3,7b-15

Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha». W odpowiedzi rzekł do Niego Nikodem: «Jakżeż to się może stać?» Odpowiadając na to rzekł mu Jezus: «Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

Czy ja wierzę ? Czy TY wierzysz? Większość z nas odpowie:” Jasne, że wierzę.” Tylko w tym momencie zaczynają się schodki.
Tak wierzę ,ale nie praktykuję.
Tak wierzę ,ale nie chodzę do kościoła. Przecież Bóg jest wszędzie, mogę pomodlić się w domu.
Oczywiście, ale co to za postawa. W Ewangelii jest napisane „ Trzeba Wam się powtórnie narodzić” . Narodzić z Ducha Świętego. Narodzić dla Boga. Otworzyć się na Jego działanie. Nie bądź egoistą bo sam nic nie znaczysz. Będziesz pusty w środku. Pieniądz i sława to ziemskie atuty, a my na ziemi mamy swój określony czas bytu. Co później? Czy pomyślałeś o tym co dalej Cię czeka?
Jezus przygotował dla nas plan , tylko niestety do nas należy decyzja czy pozwolimy Mu działać w naszym ziemskim życiu. Aby na końcu tej drogi otrzymać życie wieczne w radości z Bogiem i świętymi.
Czy jesteś otwarty na Boga, aby się dla Niego każdego dnia na nowo narodzić ?

Justyna Olaszewska