Psalm (Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 3))

Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia

Oto Bóg jest moim zbawieniem! *
Jemu zaufam i bać się nie będę.
Pan jest moją pieśnią i mocą, *
i On stał się moim zbawieniem.

Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę *
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia! †
Ukażcie narodom Jego dzieła, *
przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne.

Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia

Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał! *
I cała ziemia niech o tym się dowie.
Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, *
bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela.

Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia

Dziś jakby bardziej boimy się Jezu panującego koronawirusa niż utraty życia wiecznego. Boimy się o swoje życie i zapominamy, że Ty jesteś z nami. Gdzie jest dziś moja wiara? Czy przypadkiem nie została zachwiana przez zło, które poprzez odrzucenie Twojej nauki sami na siebie sprowadziliśmy? Zaufać Tobie to jakby okiełznać tą chorobę. Trwać przy Tobie to tak jakby leczyć swoje ciało. Dziś potrzeba mi bardziej modlitwy, aniżeli lęku. Dziś potrzeba mi Jezu właśnie Ciebie.

Dawid Jankowski