EWANGELIA
Łk 14, 15-24

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: «Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym».
On zaś mu powiedział: «Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadeszła pora uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: „Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe”. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: „Kupiłem pole, muszę wyjść je obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego”. Drugi rzekł: „Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego”. Jeszcze inny rzekł: „Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść”.
Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał swemu słudze: „Wyjdź co prędzej na ulice i w zaułki miasta i sprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych!” Sługa oznajmił: „Panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce”. Na to pan rzekł do sługi: „Wyjdź na drogi i między opłotki i przynaglaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony.
Albowiem powiadam wam: Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty”».

Oto słowo Pańskie.

Zapewne każdy z nas miał takie chwile, momenty w swoim życiu, że modlitwa czy pójście do kościoła sprawiały trudność. Wtedy każdy powód wydawał się dobry, aby uciec od tego ciążącego obowiązku. Podobnie zachowują się ci, którzy w dzisiejszej Ewangelii zostali zaproszeni na ucztę. Trzeba jednak mieć świadomość, kto tak naprawdę zaprasza mnie na to spotkanie. Jeśli nie rozpoznam zapraszającego, to odmowa przyjdzie mi bardzo łatwo, a moje wymówki będą dla mnie najważniejsze. Będę czuł się też usprawiedliwiony i bez poczucia winy. Jeśli zaś znam Tego, kto mnie zaprasza, to wiem, że stół będzie suto zastawiony, a uczta będzie wyśmienita.
Panie nie jestem godzien, aby być zaproszonym do Twego stołu, ale racz pamiętać, że zawsze stoję jako ten ubogi, ułomny, niewidomy i chromy, aby wejść na spotkanie z Tobą.

Włodzimierz Rycharski