Aklamacja (1 J 2, 5)

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Alleluja, alleluja, alleluja

Patrząc na dzisiejszy świat widzę dużą sprzeczność. Z jednej strony mówimy, że jesteśmy tolerancyjni, a z drugiej zaprzeczamy nauce Chrystusa. Chrystus kocha każdego człowieka bez względu na to ile czasu przeżyje na tym świecie. Święty Jan Chrzciciel już w łonie swojej matki doświadczył spotkania z Jezusem. Czy i poczęte dziecko tego samego nie doświadcza? Zachowywać naukę Chrystusa to dla mnie nie wybierać z niej to co mi się podoba, a odrzucać to co wymaga ode mnie poświęcenia. Dziś Jezus stawia przed każdym z nas zadanie. Jezus każdego z nas powołuje na Apostoła, Głosiciela dobrej nowiny. Czy swoim życiem świadczę o Bogu i żyję Jego nauką?

Dawid Jankowski