Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa (Tt 3, 1-7)

Umiłowany:

Przypominaj wszystkim, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu: nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność. Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym żądzom i rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim.
Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

Przywdziej najdoskonalszą szatę. Łaski jaką daje Ci Jezus Chrystus nie zatrzymuj dla siebie. Jesteś umiłowanym dzieckiem Boga. W Duchu Świętym wszystko się odnawia, wszystko ma sens. W Duchu Świętym wszyscy stajemy przed jednym, przygotowujemy nasze serca na dar zbawienia. W Duchu Świętym poruszamy się, żyjemy, jesteśmy. Mój Pan Jezus Chrystus posłał do nas Ducha, abyśmy umieli coraz bardziej kochać.

Dariusz Kaźmierczak