Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem krzewem winnym, a wy – latoroślami.
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity. ( zob. J 15, 5ab)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pan Jezus jest krzewem winnym, z którego płynie obfitość Jego łask. Mogę z nich czerpać wtedy, gdy będę w Nim trwać. Być latoroślą, małą gałązką, to uznać Chrystusa jako fundament mojego wzrastania i rozwoju. Pan Jezus bardzo potrzebuje naszej pomocy w budowaniu Jego Królestwa tu i teraz. Woła dziś do każdego z nas: bądźcie ludźmi, którzy czerpią ze Mnie życiodajne soki i dzielcie się nimi z innymi. Czy usłyszysz ten głos? Czy pójdziesz za Nim? Ja tak.
Dziękuję Ci, Panie, że mnie wciąż wołasz. Chcę zawsze słyszeć twój głos i pójść za Nim. A gdy będę się łamać i usychać, wspieraj mnie swoją łaską.

Zofia Hołubicka