Ps 1,1-2.3.4 i 6

REFREN: Zwycięzcy podam owoc z drzewa życia

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w prawie Pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie;
liście jego nie więdną,
a wszystko, co czyni, jest udane.

Co innego grzesznicy:
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych,
a droga występnych zaginie.

Tylu dzisiaj pseudomędrców, chwilowych autorytetów i tyle różnicy zdań u wszystkich, na każdy temat. Prędzej czy później zawiedzie się i zagubi ten, kto próbuje szukać u nich oparcia, czy odpowiedzi na pytania. Jedynie Słowo Boże i Boże Prawo, są tym co niezmienne, na czym można się oprzeć w sposób pewny. Nie należę do grona szyderców, ale czy dostatecznie dużo czasu spędzam na czytaniu i rozważaniu Pisma Świętego, aby żyć i obfitować?
Zasadź mnie Panie jak to drzewo z psalmu, nad płynącą wodą Twojej mądrości i pozwól czerpać z życiodajnych soków Twojego Prawa. Tak bardzo pragnę aby moje życie przyniosło owoc.

Jolanta Domańska