EWANGELIA
Łk 19, 1-10

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę».
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie».
Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».

Oto słowo Pańskie.

Swoje dzisiejsze rozważanie zacznę od takiego zdania. Jezus wszedł do Sierpca i przechodził przez miasto…. . Jak myślisz, co mogło się wydarzyć w tym czasie? Dla wielu zapewne byłoby to największe wydarzenie w ich życiu, nieopisana radość, może oczekiwaliby wzdłuż drogi na klęczkach. Niektórzy nie zwróciliby na to spotkanie uwagi. Ale myślę też, że byłoby bardzo wielu, którzy przyszli by z ciekawości, tak jak Zacheusz z dzisiejszej Ewangelii. Trzeba jednak pamiętać, że każde spotkanie z Jezusem przemienia mnie i moje życie. Nie ważne, czy zbliżam się do Jezusa z ciekawości, co On mógłby zmienić w moim życiu, czy też staję przed Nim z ufnością i wyznaniem, że Jezus jest moim Panem.
Ważne, aby usłyszeć Jego słowa: „…dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”, w twoim sercu. Każde spotkanie z Jezusem przemienia, uzdrawia i oczyszcza. To właśnie dokonało się w życiu Zacheusza. Stał się nowym człowiekiem. Jeśli jesteś daleko od Jezusa, pobiegnij naprzód, zadaj sobie trud wspinaczki, aby Go zobaczyć, a odmienisz swoje życie. Usłyszysz też słowa, które wypowiada sam Jezus: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło”.

Włodzimierz Rycharski