Psalm 105 (Ps 105,4-9)

Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze,
zawsze szukajcie Jego oblicza.
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił,
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.
Potomkowie Abrahama, słudzy Jego,
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
On, Pan, jest naszym Bogiem,
Jego wyroki obejmują świat cały.
Na wieki On pamięta o swoim przymierzu,
obietnicy danej tysiącu pokoleń,
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem,
przysiędze danej Izaakowi.

Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza, pamiętajcie o cudach , które On zdziałał – te słowa psalmu brzmią dzisiaj, jak instrukcja postępowania w tak trudnych czasach, w jakich znalazł się świat. Można nie odchodzić od telewizora nasłuchując kolejnych doniesień o rosnącej liczbie zachorowań i śmierci. Można trwać w nieustannym narzekaniu na ograniczenia, nakazy i zakazy oraz krytyce podejmowanych decyzji. Można umierać z lęku o siebie i najbliższych… Ale można też przylgnąć całym sercem do Serca Boga i z Nim przeżyć to wszystko. Na serdecznej, pokornej modlitwie, rozmyślaniu o Jego Wszechmocy, na szukaniu Go i poznawaniu w Słowie Bożym, na rozmowach o Bożym działaniu i Jego dobroci… Warto zawalczyć o to, aby w naszych myślach i słowach było więcej Boga niż koronawirusa, bo IM WIĘCEJ BOGA TYM MNIEJ LĘKU.

Jolanta Domańska