Czytanie z pierwszego listu do Koryntian (1Kor 11, 23-26)

Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę! Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę! Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

Dziś wszystkie moje myśli krążą wokół Eucharystii. Eucharystii, w której od wielu już dni nie mogę uczestniczyć. O ile jednak dotąd ubolewałam nad sobą, nagle pomyślałam o Tobie. Jak Ty mój Panie musisz być samotny w naszych kościołach, na próżno czekający na ludzkie serca?
Jakby cofnął się czas do tej pierwszej Mszy, podczas której byłeś tylko z uczniami. Jakby wszystko rozpoczynało się od nowa…

Jolanta Domańska