ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 118,24)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się w nim i weselmy.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chrystus zmartwychwstał. Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Własną mocą odmienił losy świata. I biegną do grobu dwaj uczniowie, przychodzą i oddalają się odmienieni. Nie szukam Pana wśród umarłych, nie Go tam!. Ile w nas niepewności, ile w nas jeszcze smutku piątkowego wieczoru. A tu kamień odsunięty, płótna porozrzucane, chusty w nieładzie. Panie gdzie Cię położono?. Znasz odpowiedź?. On żyje, On żyje.

Dariusz Kaźmierczak