EWANGELIA (J 3,1-8)

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział Mu: „Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim”.
W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego”.
Nikodem powiedział do Niego: „Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?”
Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”.

Oto słowo Pańskie.

Ten który otrzymuje nowe ciało i nowego ducha, ten jest godzien Mojego Pana i Zbawcy. Potrzeba jeszcze raz się narodzić. Narodzić się z Ducha Chrystusowego. Od nowa zaczynać z Panem pełnym łaski. Od Niego uczyć się jak żyć, jak codzienność zamieniać w świętość, jak zwyczajność zamieniać w niezwykłość. Pan obdarza mnie i ciebie swoim królestwem. Pan Przychodzi w nocy i w dzień. Pan Przychodzi i daje Swojego Ducha. Zaczerpnij ze źródła.

Dariusz Kaźmierczak