ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 10,27)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Owce potrzebują pasterza, inaczej pozostaną same. Błogosławieni, którzy słuchają Głosu Pana i wypełniają Go. Pan mnie wspomaga, abym był wierny. On przemawia każdego dnia – Do mnie – Mój Pan i Zbawca. Jakże dzisiaj nam trudno słuchać, lubimy przecież zawsze dużo mówić. Owoc rodzi się w ciszy, a Pan przychodzi niepostrzeżenie. Zapukaj Jezu do mojego wnętrza, pragnę usłyszeć choćby szept. Wybieram Ciebie.

Dariusz Kaźmierczak