Ewangelia (Mt 10, 28-33)

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich Apostołów:
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.
Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet wszystkie włosy na głowie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Chcąc utrzymać się na powierzchni tego wszystkiego co nas otacza, tego wszystkiego co nas stanowi, a więc powodzenie, uznanie, podziw innych, sukcesy w pracy czy dostatek, staramy się często dobrze „sprzedać”. Chcemy zaimponować innym, zyskać ich uznanie, aby nie wypaść z koła zainteresowania. Dziś, Jezus przychodzi do mnie i do Ciebie z instrukcją, jak żyć i co tak naprawdę jest ważne. „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.”
Chce nam również powiedzieć, że jesteśmy dla Niego bardzo ważni, że wie o nas wszystko, że patrzy i widzi nas inaczej niż widzi nas świat. Chce nas zapewnić o swojej miłości, jaką ma dla każdego. Uczestniczy w naszym życiu, w naszej codzienności i sprawach nawet tych bardzo drobiazgowych.
Jezus pragnie tylko jednego, abyśmy przy Nim trwali, abyśmy byli Jego świadkami i umieli swoim życiem pokazać to innym.

Włodzimierz Rycharski