Psalm 100 (Ps 100, 1-5)

REFREN: My ludem Pana i Jego owcami
Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie,
służcie Panu z weselem.
Stawajcie przed obliczem Pana
z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył,
jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
z hymnami w Jego przedsionki.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki.

Dzisiaj Kościół wybiera dla nas króciutki, ale przepiękny Psalm 100. W pięciu wersach zawiera on naukę dotyczącą naszej postawy wobec Najwyższego. Postawy, która ma być odpowiedzią na Jego dobroć, łaskawość i wierność. Cóż takiego mamy czynić? Służyć Panu z weselem, stawać przed Nim z radością, przystępować do Niego z dziękczynieniem, chwalić Go i błogosławić Jego imię. Serce moje dość smutku, narzekania, skupiania się na sobie. Jesteś własnością Pana, który wart jest zaufania, więc śpiewaj Mu nieustannie pieśń dziękczynienia i trwaj w uwielbieniu!

Jolanta Domańska